Na een eerdere samenwerking met Matrix Innovation Center die een prachtig resultaat opleverde in de vorm van » Lees verder

In opdracht van de TU Delft ontwerpt Ector Hoogstad Architecten ‘Pulse’; een interfacultair onderwijscentrum met ruimte voor nieuwe onderwijsvor » Lees verder

Op zaterdag 13 juni is het mogelijk om door heel Nederland bouw- en infraprojecten te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. » Lees verder

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com » Lees verder

DIFFER Eindhoven

In mei 2015 is DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) verhuisd naar een nieuw gebouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. Het instituut zoekt met de verhuizing naar Eindhoven een nauwere aansluiting met de universitaire wereld. Het nieuwe gebouw bevindt zich op de campus op het snijvlak tussen de universiteitsgebouwen en de bedrijfsgebouwen die er de komende jaren zullen verschijnen.

De opzet van het ontwerp is eenvoudig: rondom twee grote experimenteerhallen bevindt zich een drielaagse ring van kantoren en ondersteunende ruimten. Tussen de hallen en in het verlengde van een van de belangrijkste zichtassen op het campusterrein zijn gemeenschappelijke functies zoals vergaderen, eten en ontspannen gesitueerd. Voor DIFFER is het stimuleren van ontmoeting tussen medewerkers onderling en met bezoekers van het grootste belang. Daarom zijn de verdiepingen onderling op allerlei plaatsen verbonden door trappen en vides.

Zoals verwacht mag worden van een instituut dat zich bezig houdt met duurzame energie is op alle fronten aandacht besteed aan een duurzaam ontwerp. Het meest zichtbaar is dat in de lange oost- en westgevels van het gebouw, waar een gevel is ontworpen die opwarming door de zon voorkomt en tegelijk daglichttoetreding en uitzicht optimaliseert. Dit wordt bereikt door een zaagtandprofiel, waardoor niet de hele gevel van zonwering hoeft te worden voorzien. Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van driedubbel isolatieglas en fotovoltaïsche cellen op het dak. Het ontwerp heeft een BREEAM Excellent certificaat behaald, waarvoor een zogeheten "bespoke-procedure" is doorlopen.

De missie van DIFFER is Science for Future Energy: het uitvoeren van vooraanstaand funderend onderzoek op het gebied van fusie-energie en solar fuels, in nauwe samenwerking met academische instellingen en het bedrijfsleven. DIFFER ambieert een nationaal coördinerende rol in het funderend energieonderzoek, in lijn met het Nederlandse Topsectorenbeleid. DIFFER is een van de onderzoeksinstituten van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) en is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Op het kruispunt van alle langzaam verkeersroutes gelegen, vormt het Center Court letterlijk het middelpunt van de  » Lees verder

Tussen het bestaande Minnaertgebouw, het Buys Ballotgebouw en het Hans Freudenthalgebouw wordt op de campus van de Universiteit Utrecht het Onderwijscentrum Noordwestcluster (OWC) gebouwd. » Lees verder

Na een bijzonder intensief ontwerptraject bevindt het nieuwe onderkomen van een deel van de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft zich inmiddels in de uitvoe » Lees verder

Orion is het tweede centrale onderwijsgebouw op de campus van de Wageningen Universiteit. » Lees verder

Op het Science Park Amsterdam staat Matrix VI: een flexibel gebouw dat een combinatie biedt van laboratorium- en kantoorruimten. » Lees verder

Dit 3.000 m2 grote gebouw bevat de voertuigenstallingen, kleedruimten, werkplaatsen, trainingsruimten en kantoren van de plaatselijke- en regionale brandweer en het Rode Kruis. » Lees verder

Aan de Minkemalaan 1 in Woerden staat een nieuwe school voor de HAVO/VWO scholieren van het Minkema College. Het gebouw heeft een gemetselde gevel met daarin een bijzonder golfpatroon. » Lees verder

Op een steenworp afstand van het station van Heerhugowaard staat Focus, een gebouw voor middelbaar speciaal onderwijs. » Lees verder

U bent hier