China

China

Ector Hoogstad Architecten was een van de deelnemers aan een besloten prijsvraag voor een "administrative center", een soort stadskantoor, in de Chinese stad Ningbo. » Lees verder

Onlangs zijn door Max Pape en Tao Yang in een presentatie aan lokale bestuurders de plannen toegelicht voor de nieuwe campus van Wenzhou Kean University die Ector Hoogstad Architecten de afgelopen » Lees verder

Ector Hoogstad Architecten heeft samen met MAXWAN Architects and Urbanists een korte film gemaakt voor de » Lees verder

Op uitnodiging van de overheid van de Chinese provincie Shandong nam EHA deel aan de besloten ontwerpprijsvraag voor de nieuwe Shandong Art Gallery in Jinan. » Lees verder

Opnieuw in samenwerking met partner SIADR is EHA uitgenodigd deel te nemen aan een prestigieuze besloten ontwerpprijsvraag voor » Lees verder

Samen met het gerenommeerde Design Institute SIADR uit Shanghai was EHA een van de deelnemers aan een besloten prijsvaag voor een incubator in » Lees verder

De Chinese activiteiten van EHA beginnen te intensiveren. » Lees verder

De eerste samenwerkingen van EHA in China zijn een feit. Tijdens de recente handelsmissie waaraan ons bureau deelnam werden hierover afspraken gemaakt met twee vooraanstaande Design Institutes. » Lees verder

Van 7 tot 14 mei maken Joost Ector, Max Pape en Tao Yang van EHA deel uit van een door het Ministerie van Economische Zaken georganiseerde handelsmissie naar Beijing, Najing en Shanghai. » Lees verder

In ons ontwerp voor de nieuwe Shandong Art Gallery in Jinan stellen we voor om met een eenvoudig rechthoekig gebouwvolume de traditionele stedenbouwkundige opzet te volgen, maar in de architectonis » Lees verder

U bent hier