In het stationsgebied van Utrecht wordt in het kader van het project CU2030 volop gebouwd. » Lees verder

De Rotterdamse Waalhaven wordt de komende decennia grootscheeps getransformeerd. » Lees verder

In Oud-Beijerland maakten we een ontwerp voor een woon/winkelgebied aan de Beneden Molendijk, bestaande uit ongeveer 48 woningen voor verschillende doelgroepen in combinatie met 2.500 m² winkelruim » Lees verder

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Laanslootseweg 1
3028 HT Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com » Lees verder

College Utrecht akkoord met ontwerp Stationsplein

Eind december heeft het College van Burgemeester en Wethouders in Utrecht zijn fiat gegeven aan het stedenbouwkundig ontwerp en het beeldkwaliteitsplan voor het gebied rondom het Stationsplein Oost. Ector Hoogstad Architecten maakte deze plannen in samenwerking met landschapsontwerpers Sant & Co. De plannen zorgen samen met het pleinontwerp (inclusief een enorm fietsparkeergebouw met ruim 12.000 plekken) voor een stedenbouwkundig kader waar binnen andere ontwikkelingen gestalte kunnen krijgen. Denk hierbij aan de nieuwe hoofdentree en naar de straat gerichte plinten van Hoog Catharijne en de nieuwe bouwvolumes aan weerszijden van het station langs het spooremplacement die ervoor zorgen dat de nieuwe Stationsstraat door een helder profiel een aangename verblijfsplek wordt. Ook zijn er spelregels vastgesteld voor de programmering van de plinten en de organisatie van de belangrijkste verkeersstromen in het gebied. ‘We willen van het Stationsplein weer een plek maken die je begrijpt’, aldus Joost Ector onlangs in zijn bijdrage aan het door Aorta georganiseerde "stadsgesprek" over de stand van zaken in het gebied. "Verblijfskwaliteit is waar het in dit plan om draait. We ontwarren de logistieke knoop en zorgen voor een nieuwe organisatie die ruimte laat om de stad op een prettige manier te beleven." Inmiddels is de bouw van de nieuwe stationsterminal in volle gang, zoals hier te zien is. Volgens planning zal met de realisatie van het nieuwe Stationplein worden gestart in 2014.

Op vrijdag 6 februari wordt het eerste deel van de keldervloer van de grootste fietsenstalling ter wereld gestort. » Lees verder

Er is weinig van te zien, maar toch is dit een zeer belangrijk moment: de eerste damwanden van het » Lees verder

‘ReCreatie Delftsevaart’ is een samenwerking tussen AIR, architectuurfestival » Lees verder

Na een bouwtijd van twee en half jaar wordt op donderdagochtend 13 maart het Stationsplein West in Utrecht opgeleverd; een mijlpaal voor het stationsgebied. » Lees verder

Het complete stationsgebied van Utrecht wordt in het kader van het project CU2030 opnieuw aangelegd. » Lees verder

's Werelds grootste fietsparkeergebouw onder het nieuwe Stationplein Oost in Utrecht is » Lees verder

U bent hier