Contact

Ector Hoogstad Architecten Paris

+33 (0) 1 73060394
info@ectorhoogstad.com

14 Rue de Dunkerque
75101 Paris, FR
»

EHA ontwerpt onderwijsboulevard

MBO Utrecht heeft EHA geselecteerd voor het ontwerp van de centrale huisvesting aan de Columbuslaan en Australiëlaan in Utrecht. 
Het wordt een bruisend en activerend gebouw, voor studenten en medewerkers van de zogenaamde 'verwantschappen' ICT & Techniek, Sport, Zakelijke Dienstverlening & Handel, Marketing & Communicatie met Event, Horeca en Toerisme, de Herman Brood Academie, de Utrechtse Dansacademie en de centrale diensten van MBOU. 
Alle gebruikersgroepen krijgen hun 'eigen', kleinschalige en veilige leeromgeving en maken tegelijk deel uit van de grote onderwijsboulevard. Het wordt een flexibel gebouw dus aanpasbaar aan onderwijsontwikkelingen. Een centrale, groene binnenstraat met verblijfsplekken en centrale voorzieningen verbindt de huidige en nieuwe bouwdelen met elkaar en met de omgeving: de Australiëlaan aan de zuidzijde en het wijkpark aan de noordzijde. 
De onderwijsboulevard wordt energiezuinig en gezond. En circulair: bestaande bouwdelen worden zoveel mogelijk hergebruikt en nieuwe bouwdelen worden uit donormateriaal of hout geconstrueerd en losmaakbaar gedetailleerd. Het ontwerpproces is in volle gang: het functioneel ontwerp wordt in co-creatie met de gebruikers gemaakt. EHA werkt integraal samen met ontwerppartners Merosch ( bouwfysica en installaties), Pieters Bouwtechniek (constructies) en The Support Factory (bouwmanagement). 

You are here