Contact

Ector Hoogstad Architecten Paris

+33 (0) 1 73060394
info@ectorhoogstad.com

14 Rue de Dunkerque
75101 Paris, FR
»

Mindlabs, Tilburg

Met Mindlabs krijgt Tilburg een nieuw ‘vlaggenschip van de nieuwe stedelijke economie’ in de spannende Spoorzone. Het definitieve ontwerp voor Mindlabs is inmiddels afgerond en goedgekeurd door alle betrokken stakeholders. Mindlabs is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg en Fontys Hogeschool en krijgt vijf vaste gebruikers:  FontysROC TilburgTilburg UniversityDe Persgroep en Uitgeverij Zwijsen. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor start-ups. Al deze partijen stimuleren en inspireren elkaar bij innovatie in uiteenlopende aspecten van artificial intelligence, zoals robotica, taaltechnologie, virtual reality en serious gaming. Ontmoeting en uitwisseling zijn daarom sleutelbegrippen in dit project. Daartoe worden prachtige mogelijkheden geboden door de integratie van de historische Hal 70. Deze imposante locomotiefhal met een schitterende constructie ligt pal naast de zogeheten LocHal waarin inmiddels de nieuwe stadsbibliotheek van Tilburg is gevestigd. De prognose is dat de bouw in juni volgend jaar daadwerkelijk kan beginnen. 

You are here