Contact

Ector Hoogstad Architecten

+31 (0)10 440 21 21
info@ectorhoogstad.com

Hofplein 20, 24th floor
3032 AC, Rotterdam NL
Postbus 818
3000 AV Rotterdam NL

Business Development

bd@ectorhoogstad.com

Public Relations
pr@ectorhoogstad.com

Vacancies
View this page for the available vacanties

  »

Tóch Feringa Building voor de RUG

In 2017 werd de lopende aanbestedingsprocedure voor het Feringa Building van de Rijksuniversiteit Groningen gestaakt, omdat er geen passende biedingen waren. Na een aantal heroverwegingen werd vorig jaar een nieuwe procedure begonnen die nu lijkt te slagen. De RUG heeft laten weten dat de contractbesprekingen met de beoogde aannemer zich in de eindfase bevinden.
Er zijn weinig zichtbare verschillen met het originele ontwerp. Het ontwerpteam heeft in overleg met de opdrachtgever gezocht naar andere bouwtechnische oplossingen, die in de huidige markt economischer uitpakken. De duurzaamheidsambities en maatregelen met betrekking tot aardbevingsbestendigheid uit het originele plan zijn vanzelfsprekend behouden. De meest in het oog springende wijziging is een verplaatsing van het gebouw naar het zuiden, zodat kan worden afgezien van bouw in twee fasen. De sloop van de voormalige werkplaats is bijna gereed, zodat op korte termijn kan worden begonnen met bouwrijp maken van het terrein.
Het Feringa Building, vernoemd naar de Groningse hoogleraar Ben Feringa, die in 2016 de Nobelprijs voor de natuurkunde ontving, wordt de nieuwe thuisbasis voor de Faculty of Science and Engineering en zal zo'n 1400 studenten en 850 medewerkers huisvesten. Met ruim 64.000 m2, een totale lengte van 260 meter, een breedte van 63 meter, wordt dit het grootste gebouw op de Zernike Campus Groningen. Het gebouw heeft een kelder, een begane grond en vijf verdiepingen. Naast kantoor- en collegeruimtes komt er een breed scala aan bijzondere laboratoria, waaronder fysische, (bio)chemische en trillingsvrije labs.
Het ontwerpteam bestaat naast Ector Hoogstad Architecten uit de Rijksuniversiteit Groningen Afdeling Vastgoed & Investeringsprojecten (bouwdirectie en projectmanagement) Stevens van Dijck (projectmangement ontwerpfasen), ARCADIS (adviseur installaties), DGMR (adviseur bouwfysica), ABT Wassenaar (adviseur constructies) en dr. heinekamp (adviseur labinrichting). De bouw van het complex zal naar verwachting 4,5 jaar in beslag nemen. 

You are here