Magazine

BIMmend Nederland kijkt mee

In Delft zit de vaart er goed in. Terwijl er druk gesloopt wordt om de bouwlocatie tegenover het Reactor Instituut Delft bouwrijp te maken werkt Ector hoogstad Architecten samen met de aannemers aan de uitwerking van het technisch ontwerp van de nieuwbouw voor de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Het gebouw, ruim 30.000m2 vloeroppervlak, bestaat voor het overgrote deel uit zeer geavanceerde laboratoria voor de afdelingen Bionanoscience, Chemical Engineering en Biotechnologie. Een complexe opgave die bij uitstek vraagt om een intensieve toepassing van BIM - Building Information Modelling - om tijdens de ontwerp-, realisatie- en beheersfase van de levenscyclus van het gebouw optimale grip te houden.

Samen met Valstar Simonis (installaties), Pieters Bouwtechniek Delft (constructies) en Cauberg Huygen (bouwfysica) hebben we een uitgebreid Definitief Ontwerp gemaakt in een BIM op niveau LOD 200-300, op basis waarvan de aanbesteding voor de uitvoerende partijen heeft plaatsgevonden. In die selectieprocedure zijn de inschrijvers behalve op de normale ENVI criteria ook beoordeeld op hun ervaring en vaardigheden in het werken met BIM, dat als werkwijze bindend werd voorgeschreven. De bouwcombinatie bestaande uit Hurks (hoofdaannemer), Kuijpers (installaties) en Waldner (labinrichting) kwam als beste uit de bus en heeft eind mei de opdracht gekregen om het ontwerp samen met het ontwerpteam in bouwteamverband verder te engineeren (LOD 400) en realiseren.

Daarnaast draagt de bouwcombinatie zorg voor langjarig beheer en onderhoud. Door het vroegtijdig contracteren van de aannemers en de samenwerking in een bouwteam verband is het mogelijk om specifiek informatie ten behoeve van beheer en onderhoud al vanaf het begin aan het model toe te voegen (LOD 500).

De volledige organisatie, doelstellingen, werkafspraken en communicatiemethoden en zijn vastgelegd in een BIM-protocol onder regie van EHA; we verzorgen het complete BIM informatiemanagement. Er wordt gemodelleerd volgens de Revit Gebruikersgroep "Best Practice". Informatiedeling vindt plaats in de Autodesk 360 cloud-omgeving, en er wordt gewerkt met diverse software zoals Revit, Navisworks, Solibri, IBIS, Asta Power Project, VABI, BINK en 3DS.

Dit alles maakt het project op weer een nieuwe manier bijzonder: een dergelijk vergaande, integrale, complexe en omvangrijke toepassing van BIM is nog steeds absoluut baanbrekend. Niet verwonderlijk dus, dat heel BIMmend Nederland deze ontwikkelingen met grote interesse volgt!

U bent hier

Het Hyperion lyceum is feestelijk geopend. »

Na een spannende selectie met veel gegadigden, zijn we geselecteerd om de nieuwbouw van SRON, het Netherlands Institute for Space Research, op het »

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Met man en macht wordt door het ontwerpteam gewerkt om voor het einde van het jaar het technisch ontwerp van ‘The Feringa Building’ te voltooien. »

Deze week hebben ABT, Friso Bouwgroep en Ector Hoogstad Architecten het concept van Onze Nieuwe School »

Sinds het begin van dit schooljaar heeft het Da Vinci College een nieuw onderkomen aan de Bovendonk in Roosendaal. »

Nee, wij geloven er in. Daarom werken we mee aan het door de BNA Kring Rijnmond georganiseerde symposium over ‘XXL printen in de architectuur’ op donderdag 3 novemb »

Rotterdam

Aan de Willem Einthovenstraat in het Leidse Bio Science Park verrijst een nieuw lab/kantoorgebouw voor het Amerikaanse DuPont Industrial Biosciences. »

Het Hyperion Lyceum op Overhoeks is nu al de meest eigenzinnige en uitdagende school van Nederland »

Om een kleinschalige leeromgeving te waarborgen voor de 3.800 VMBO, HAVO en VWO leerlingen van de nieuwe middelbaar-onderwijscampus, vroeg de gemeente om tenminste vier zelfstandige gebouwen van ma »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »