Magazine

Campus Lelystad: kleinschalig en energieleverend

Lelystad krijgt een nieuwe middelbaar-onderwijscampus voor 3.800 VMBO, HAVO en VWO leerlingen van 12-18 jaar. Om een kleinschalige leeromgeving te waarborgen, vroeg de gemeente - als formele opdrachtgever - om tenminste vier zelfstandige gebouwen van maximaal drie verdiepingen. EHA was een van de twee finalisten voor de ontwerpopdracht. In ons ontwerp is daarom gekozen voor een groene en waterrijke landschappelijke campus, met vrijstaande, herkenbare gebouwen met veel ruimte erom heen ten behoeve van allerlei activiteiten. Elk gebouw heeft een herkenbare eigen architectuur, want diversiteit is in onze visie een essentieel kenmerk van een geslaagde campus. Deze campus wordt de omgeving waarbinnen bijna alle Lelystadse jongeren zullen opgroeien. Zij verdienen een rijke omgeving, met een veelheid aan plekken en routes. Daarom heeft ons campusontwerp een afgewogen balans tussen rust en dynamiek, tussen gezamenlijkheid en eigenheid, tussen individualiteit en synergie.

Die balans tussen individualiteit en synergie bereiken we op alle schaalniveaus. Op het niveau van de hele campus hebben de vier herkenbare gebouwenclusters – voor VMBO, HAVO/VWO, Cultuur en Sport - elk hun eigen karakter, terwijl de centrale boulevard alle gebouwen met elkaar verbindt. Door de eigen architectuur en sfeer van de VMBO en HAVO/VWO gebouwenclusters kunnen de leerlingen en medewerkers zich identificeren met hún gebouw, terwijl de gezamenlijke gebouwen voor Cultuur en Sport interactie garanderen. Ook op het gebouwniveau realiseren we een afgewogen balans tussen eigenheid en gezamenlijkheid, doordat zowel het VMBO als het HAVO/VWO gebouw zijn verdeeld in twee vleugels met een gezamenlijk hart. Daardoor is er voor alle gebruikersgroepen een veilige eigen omgeving en worden tegelijk de voordelen van het samenleven benut. Op dezelfde manier hebben we ook het terreinontwerp benaderd: veilige, herkenbare eigen buitenruimten en fietsenstallingen voor alle gebruikersgroepen – direct bereikbaar vanaf het fietspad dat rondom de campus loopt. Naast die eigen buitenruimten, zijn er op en om de boulevard allerlei gezamenlijke sport-, ontspanning- en culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen in het paviljoen en optredens in het openluchttheater.

Het volledige benodigde energiegebruik voor de hele campus, dus ook de gebruikersenergie, wordt op en rond de locatie opgewekt: Nul op de Meter. En zoals het energiegebruik volledig circulair is, zo hebben we ook alle andere duurzame thema’s gemaximaliseerd, met gesloten water- en afvalkringlopen, gezonde gebouwen volgens het Frisse Scholen programma en circulair materiaalgebruik: van de toepassing van duurzame interieurmaterialen tot een door ons team ontwikkelde remontabele constructie. Het plan is daarnaast in intensieve co-design samenwerking met gebruikers en gemeente gemaakt gedurende een serie intensieve workshops.

Helaas heeft dit proces en het plan dat daaruit volgde niet geleid tot de vervolgopdracht. Ons integrale ontwerpteam voor Campus Lelystad bestond naast Ector Hoogstad Architecten uit FELIXX (landschapsontwerp), ICS Adviseurs (PvE), IMd (constructie), Valstar Simonis (installaties), DGMR (bouwfysica en duurzaamheid) en Kamphuis Schaufeli (bouwkostenbewaking).

Bekijk hier de project pagina van Campus Lelystad voor meer informatie.

U bent hier

Het Hyperion lyceum is feestelijk geopend. »

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Met man en macht wordt door het ontwerpteam gewerkt om voor het einde van het jaar het technisch ontwerp van ‘The Feringa Building’ te voltooien. »

Opnieuw mag Ector Hoogstad Architecten meewerken aan een uitdagende transformatieopgave. »

Deze week hebben ABT, Friso Bouwgroep en Ector Hoogstad Architecten het concept van Onze Nieuwe School »

Sinds het begin van dit schooljaar heeft het Da Vinci College een nieuw onderkomen aan de Bovendonk in Roosendaal. »

Rotterdam

Het Hyperion Lyceum op Overhoeks is nu al de meest eigenzinnige en uitdagende school van Nederland »

Om een kleinschalige leeromgeving te waarborgen voor de 3.800 VMBO, HAVO en VWO leerlingen van de nieuwe middelbaar-onderwijscampus, vroeg de gemeente om tenminste vier zelfstandige gebouwen van ma »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »