Magazine

Interventie Hoogstad’s Delftsevaart voor ZigZagCity en IABR 2014

‘ReCreatie Delftsevaart’ is een samenwerking tussen AIR, architectuurfestival ZigZagCity en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. In nauw overleg met de VvE’s van de Haagse Veer en Noordmolenwerf is een oproep gedaan aan jonge ontwerpers om voorstellen te maken voor de Delftsevaart, een project van Jan Hoogstad. Het gaat om tijdelijke ontwerpen die het water en de directe omgeving benutten als aantrekkelijke recreatieve ruimte. Uit tien inzendingen behoren de voorstellen van Max Rink en Else Marijn KruiswijkBuro LinaNov '82 Architecten en Studio 1:1 tot de winnende ontwerpen.

De omgeving van de Delftsevaart was in het vooroorlogse Rotterdam één van de levendigste gebieden in de stad. In 1975 werkte Jan Hoogstad het idee van een nieuwe route langs het binnenwater uit. Met nieuwe functies en de oriëntatie op het water moest de vitaliteit worden teruggebracht. Het zogenaamde ‘Waterverband’ verbond verschillende stadsdelen via het water met elkaar. Het plan bevatte een combinatie van wonen, werken en recreëren, met veel kruip-door-sluip-door wandelroutes via steigers en vlonders aan het water. De voetganger en kleinschalige activiteiten kregen in de plannen de hoofdrol.

De omgeving van het Haagseveer draagt elementen van het plan in zich, dat echter nooit in volle glorie is gerealiseerd. Als ‘natuurlijke’ tegenhanger van de stedelijke dynamiek wil ‘ReCreatie Delftsevaart’ onderzoeken hoe het water een levendige openbare ruimte kan vormen.

De vier voorstellen worden gerealiseerd tijdens het architectuurfestival ZigZagCity, dat zich afspeelt van 29 mei tot 9 juni 2014.

U bent hier

De oude station traverse is in raptempo aan het verdwijnen voor een groot verhoogd plein met daaronder onze fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen. »

Al anderhalf jaar wordt in Utrecht gebouwd aan de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld met daar bovenop het nieuwe stationsplein. Een geweldig ingewikkeld project. »

In het weekend van 4 en 5 juli staat Utrecht in het teken van de Grand Départ van de »

Op zaterdag 13 juni is het mogelijk om door heel Nederland bouw- en infraprojecten te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. »

Op vrijdag 6 februari wordt het eerste deel van de keldervloer van de grootste fietsenstalling ter wereld gestort. »

Er is weinig van te zien, maar toch is dit een zeer belangrijk moment: de eerste damwanden van het »

Zowel voor de nieuwbouw van de Fa »

Rotterdam

In het stationsgebied van Utrecht wordt nu volop gebouwd. »

Voor het hoofdkantoor van Vopak en de kantoren en appartmenten in de aangrenzende Westerlaantoren in het Scheepvaartkwartier van Rotterdam ontwierpen we een aangename en sfeervolle, volledig onderg »

De Universiteit Twente dankt haar positieve imago voor een belangrijk deel aan de ligging op het fraaie oude landgoed Drienerlo. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »