Magazine

Klaar voor de start in Utrecht en Delft

Zowel voor de nieuwbouw van de Faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Delft als voor de realisatie van het nieuwe Stationsplein Oost in Utrecht – beide ontworpen door Ector Hoogstad Architecten – werden onlangs de contracten met de uitvoerende partijen getekend. In beide gevallen zal daardoor de daadwerkelijke bouw medio juni volgens van start gaan.
BAM Utiliteitsbouw sleepte de opdracht in Utrecht binnen. Daar gaan ze de komende jaren een bouwtechnisch en logistiek buitengewoon ingewikkelde uitdaging aan. Het project vormt het sluitstuk van de ontwikkelingen rondom de nieuwe stationsterminal en bevat behalve het nieuwe stationsplein ook het grootste fietsparkeergebouw ter wereld voor ruim 12.500 fietsen. Meer informatie is te vinden op onze projectpagina.
Het nieuwe faculteitsgebouw in Delft wordt gebouwd door de combinatie HurksKuijpers/ULC in samenwerking met labinrichter Waldner. Deze partijen werden al na afronding van het definitief ontwerp geselecteerd en waren samen met het ontwerpteam betrokken bij de totstandkoming van het besteksplan dat de basis vormt voor de ondertekende overeenkomst. Ter gelegenheid van de ondertekening publiceerde de TU Delft een korte film met uitleg over het project.
Beide projecten werden aanbesteed binnen de vooraf gestelde financiële kaders. Dat is te danken aan een goede voorbereiding en de verregaande toepassing van BIM, dat heeft gezorgd voor nauwkeurige kostenramingen en doeltreffend risicomanagement.

U bent hier

De oude station traverse is in raptempo aan het verdwijnen voor een groot verhoogd plein met daaronder onze fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen. »

Het ontwerp van de Zernikeborg, het nieuwe gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, is positief ontvangen door de welstand in Groningen. »

Sinds de officiële opening in november 2015 valt het Victor J. »

De jury van de prestigieuze Architizer A+ Awards heeft aan de twee ingezonden projecten van Ector Hoogstad Architecten een topwaardering »

Al anderhalf jaar wordt in Utrecht gebouwd aan de grootste overdekte fietsenstalling ter wereld met daar bovenop het nieuwe stationsplein. Een geweldig ingewikkeld project. »

Een dag na de oplevering begin februari zijn foto’s gemaakt van het nieuwe faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen in Delft. »

Rotterdam

In het stationsgebied van Utrecht wordt nu volop gebouwd. »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »