Magazine

Ontwerp brandweerkazerne Harderwijk vastgesteld

Afgelopen week heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Harderwijk ons definitief ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne aan de Verkeersweg goedgekeurd. In het 3.000 m2 grote gebouw komen de voertuigenstallingen, kleedruimten, werkplaatsen, trainingsruimten en kantoren van de plaatselijke- en regionale brandweer en het Rode Kruis. Het wordt een zeer duurzaam gebouw, waarbij door toepassen van hoogwaardige isolatie, biomassaopwekking en warmte- en koudeopslag in de bodem een energieprestatie wordt gerealiseerd die 50% lager ligt dan de bouwbesluiteis.

Na een architectenselectie - waarin Ector Hoogstad Architecten vanwege de voorgestelde procesaanpak werd verkozen boven bureau’s met veel ervaring in het ontwerpen van brandweerkazernes - is in maart het Voorlopig Ontwerptraject gestart. In een reeks ontwerpsessies met de gebruikers van het gebouw is een optimaal functionerende indeling tot stand gekomen, met minimale uitruktijden en zonder kruisende verkeersstromen. Ook de terugkeerroute van de voertuigen is geoptimaliseerd, wat heeft geresulteerd in de keuze voor een doorrijd-1elijnsstalling. Tijdens het Definitief Ontwerpproces is in nauwe samenwerking met installatieadviseur Boonstoppel Engineering en constructeur DHV, binnen een Lean planning en met wekelijkse Concurrent Engineering bijeenkomsten in korte tijd een volledig geïntegreerd driedimensionaal Building Information Model gebouwd.

Het gebouw krijgt een uitstraling die past bij het karakter van de brandweer: glimmende metalen horizontale banden in een dynamisch patroon. De hoofdrol is weggelegd voor de rode voertuigen achter een getande, transparante gevel waardoor ze al van verre zichtbaar zijn. Gebouwoverstekken en verticale zonweringslamellen beperken de opwarming – terwijl het uitzicht en de daglichttoetreding behouden blijven - en versterken tegelijkertijd de expressie van de kazerne.

U bent hier

Ector Hoogstad Architecten is door de Universiteit van Amsterdam geselecteerd voor een bijzonder en uitdagend project. »

Eindelijk is het zover: in Groningen is nu officieel de bouw van start gegaan van het Feringa Building, het nieuwe onderwijs- en onderzoekscentrum van de faculteit Science and Engineering van de Ri »

Het Merletcollege in Cuijk is de eerste school in Nederland die gebruik gaat maken van koeling met opperv »

Op donderdag 19 november openden staatssecretaris Sander Dekker (OWC) en Ellen Williams (directeur ARPA-E) het ni »

Op een prachtige locatie aan de Maas in Cuijk komt het nieuwe Merletcollege. »

In opdracht van de TU Delft ontwerpt Ector Hoogstad Architecten ‘Pulse’; een interfacultair onderwijscentrum met ruimte voor nieuwe onderwijsvor »

Rotterdam

Het Hyperion Lyceum op Overhoeks is nu al de meest eigenzinnige en uitdagende school van Nederland »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Nederland kent een internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijk veld. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »