Magazine

Wij gaan circulair!

Bij Ector Hoogstad Architecten voelen we ons uitgedaagd om mee na te denken – binnen en buiten onze projecten – over complexe maatschappelijke vraagstukken. Wij nemen verantwoordelijkheid.

De groeiende wereldbevolking, toenemende verstedelijking en industrialisering en de daarmee samenhangende uitputting van grondstoffen vragen om een nieuwe manier van denken over bouwen en materiaalgebruik. Dat wat we ontwerpen zal herbruikbaar, herstelbaar en hernieuwbaar, oftewel circulair moeten zijn. Zo creëren we een duurzame samenleving waarin ook toekomstige generaties op dezelfde manier in hun behoeften kunnen worden voorzien als wijzelf.

Als onderdeel van het BNA duurzaamheidsnetwerk hebben we meegewerkt aan het formuleren van een aantal basisregels waaraan het bouwen voor de toekomst zal moeten voldoen. Dit heeft geresulteerd in het Manifest Circulaire Architectuur. De noodzaak om circulair te denken én te handelen is hoog en hierom is het van het grootste belang dat we ons hier als beroepsgroep sterk voor maken. Samenwerken is hierbij essentieel, want samen weten we en kunnen we meer. Wij omarmen dit manifest en gaan graag met de ontwerpprincipes aan de slag. We kijken er ook naar uit dit samen met onze opdrachtgevers, adviseurs en bouwende partijen te doen.

U bent hier

Rotterdam

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »