Voor het techniek- onderwijs van de toekomst
Afbeelding
TechPlaza Petra Appelhof - auto workshop

Tech Plaza, Arnhem

Veranderend onderwijs, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en fluctuerende studentenaantallen vragen om toekomstbestendige onderwijsgebouwen die deze veranderingen makkelijk kunnen absorberen. Met dat doel zocht het Arnhemse Rijn IJssel naar een nieuwe locatie voor haar afdeling Techniek & ICT. EHA transformeerde het voormalige C1 laboratorium van Akzo Nobel tot een stoer gebouw dat een en al techniek ademt.

Afbeelding
TechPlaza Petra Appelhof - buiten 3

Projectdetails
Naam 
Tech Plaza
Programma ROC Techniek & ICT
Opdrachtgever Rijn IJssel 
Locatie Arnhem
Status Completed

Awards & Nominaties Genomineerd voor de Heuvelinkprijs 2022

Credits

Architect Ector Hoogstad Architecten i.s.m. OostWest 
Aannemer Binx Smartility
Bouwfysica, brandveiligheid en akoestiek DGMR
Bouwmanagement Hoogland Vastgoedadvies
Constructeur Pieters Bouwtechniek 
Installatieadviseur Huisman & Van Muijen 
Interieurarchitect DP6

Fotografie Petra Appelhof

Circulair design 
Het naadloos integreren van het bestaande laboratoriumgebouw in de nieuwe huisvesting was leidend in het Tech Plaza ontwerp. Door de oorspronkelijke gevels te behouden bepaalde dit gebouw de architectonische uitgangspunten voor de nieuwbouw. Er is bewust niet gekozen voor tegenstelling in vormentaal of materialisatie om zo één samenhangende compositie te realiseren van bestaand en nieuw.

In het gebouw op de EnkaCampus wordt onderwijs gegeven in installatie- en elektrotechniek, metaal, bouwkunde, laboratoriumtechniek, ICT en mobiliteit (auto en fiets). Het gebouw herbergt dan ook een divers programma van praktijkruimtes, theorielokalen, laboratoria en werkplaatsen. Door de werkplaatsen op de begane grond te plaatsen en het gebouw een transparante gevel te geven is het onderwijs zichtbaar voor zowel de toevallige voorbijganger als medestudent.

Afbeelding
TechPlaza Petra Appelhof - lab

De trap als sociaal hart
De nieuwbouw, die beeldbepalend is voor het nieuwe complex, heeft net als het bestaande C1 een heldere opbouw in plint, verdiepingen en installatieopbouw, allen met een eigen afmetingen, indelingen en materiaalkeuze. Een coördinerend materialenpalet met een technische uitstraling zorgt voor verdere samenhang.  

Bij binnenkomst valt direct de wokkel-tribunetrap op die het centrale hart van het gebouw vormt. De trap verbindt de verschillende onderwijsclusters (en wisselende vloerniveaus) en nodigt uit tot bewegen, ontmoeten en kennisuitwisseling. Door het gebruik van diagonale zichtlijnen en vides kun je vanuit meerdere standpunten zien waar anderen mee bezig zijn. Het vele daglicht, de natuurlijke materialisatie en de grote ruimtelijke afwisseling van hoge en lage ruimtes maken het tot een superfijn schoolgebouw. Door het de luchtbehandelingsinstallaties per praktijkgebied ín de gebruiksruimte te plaatsen kunnen ze door de installateurs-in-opleiding worden aangepast. Het gebouw wordt daarmee zelf ook een onderwijsinstrument.

Afbeelding
TechPlaza Petra Appelhof - trap
Afbeelding
Tech Plaza - KK - buiten

Ook in het interieur is gekozen voor samenhangende materialen en kleuren. Zo geldt voor het hele gebouw: vloeren in grijstinten, betonnen en stalen constructies, witte wanden met glasopeningen en metalen installaties in het zicht. De centrale verbinder, de wokkeltrap, is als contrast in hout uitgevoerd. De gevelmaterialen lopen in de hal door naar binnen waardoor de individuele volumes herkenbaar blijven en de verbinding met de campus wordt versterkt door de buitenruimte visueel en gevoelsmatig het atrium in te trekken.

Door in het gebouw zo min mogelijk materiaal te gebruiken - zo is er geen vloerafwerking en plafonds - en de toepassing van duurzaam, biobased materiaal voor de 'wokkeltrap' en houtskeletbouw, de lage energievraag en het vele daglicht is Tech Plaza is een uitermate duurzaam onderwijsgebouw geworden.

 

Afbeelding
TechPlaza Petra Appelhof - workshop 1
Afbeelding
TechPlaza Petra Appelhof - auto workshop