Campus Lelystad

Om een kleinschalige leeromgeving te waarborgen voor de 3.800 VMBO, HAVO en VWO leerlingen van de nieuwe middelbaar-onderwijscampus, vroeg de gemeente om tenminste vier zelfstandige gebouwen van maximaal drie verdiepingen. Ons ontwerp is daarom een groene en waterrijke landschappelijke campus, met vrijstaande, herkenbare gebouwen met veel ruimte erom heen ten behoeve van allerlei activiteiten. Elk gebouw heeft een herkenbare eigen architectuur, want diversiteit is een essentieel kenmerk van een geslaagde campus. Deze campus wordt de omgeving waarbinnen bijna alle Lelystadse jongeren zullen opgroeien. Zij verdienen een rijke omgeving, met een veelheid aan plekken en routes, geen ééndimensionale grootschalige structuur. Daarom heeft ons campusontwerp een afgewogen balans tussen rust en dynamiek, tussen gezamenlijkheid en eigenheid, tussen individualiteit en synergie. Een architectuur die uitgaat van kansen en mogelijkheden in plaats van gebaseerd te zijn op controle en beperkingen.

Die balans tussen individualiteit en synergie bereiken we op alle schaalniveaus. Op het niveau van de hele campus hebben de vier herkenbare gebouwenclusters – voor VMBO, HAVO/VWO, Cultuur en Sport - elk hun eigen karakter, terwijl de centrale boulevard alle gebouwen met elkaar verbindt. Door de eigen architectuur en sfeer van de VMBO en HAVO/VWO gebouwenclusters kunnen de leerlingen en medewerkers zich identificeren met hún gebouw, terwijl de gezamenlijke gebouwen voor Cultuur en Sport interactie garanderen. Ook op het gebouwniveau realiseren we een afgewogen balans tussen eigenheid en gezamenlijkheid, doordat zowel het VMBO als het HAVO/VWO gebouw zijn verdeeld in twee vleugels met een gezamenlijk hart. Daardoor is er voor alle gebruikersgroepen een veilige eigen omgeving en worden tegelijk de voordelen van het samenleven benut. Op dezelfde manier hebben we ook het terreinontwerp benaderd: veilige, herkenbare eigen buitenruimten en fietsenstallingen voor alle gebruikersgroepen – direct bereikbaar vanaf het fietspad dat rondom de campus loopt. Die fietsenstallingen liggen mooi ingepast in het groen, want overdekte fietsenstallingen zijn sociaal onveilig en duur. Naast die eigen buitenruimten, zijn er op en om de boulevard allerlei gezamenlijke sport-, ontspanning- en culturele activiteiten, zoals tentoonstellingen in het paviljoen en optredens in het openluchttheater.

Om de drukke Zuigerplasdreef te ontlasten, ontsluiten we de campus vanaf de Middendreef, met voor een soepele doorstroming twee toegangen voor auto’s. Het nieuwe parkeerterrein voor het sportcentrum, op de plek van de huidige school De Rietlanden, wordt daardoor maximaal benut en dubbel gebruikt in de avonduren. Er is voldoende ruimte om bij evenementen zoals open dagen en ouderavonden tijdelijk veel extra parkeerplaatsen te creëren. Uiteraard scheiden we volgens Lelystads gebruik de verkeersstromen: fietsers en auto’s kruisen elkaar nergens. Het doorgaande nieuwe e-bike pad loopt om de campus heen en hoeft niet gekruist te worden door leerlingen om bijvoorbeeld naar de sporthal te gaan. De campus is volledig veilig en op onzichtbare manier afsluitbaar, doordat we in dit waterrijke gebied een royale waterpartij toevoegen langs de zuid en oostzijde, met toegangsbruggen naar alle buitenruimten.

De Campus is niet alleen energieneutraal (ENG) op gebouwniveau, maar ons plan voorziet zelfs – binnen budget – in Nul op de Meter. Het volledige benodigde energiegebruik, dus ook de gebruikersenergie, wordt daarbij op en rond de locatie opgewekt. En zoals het energiegebruik volledig circulair is, zo hebben we ook alle andere duurzame thema’s gemaximaliseerd, met gesloten water- en afvalkringlopen, gezonde gebouwen volgens het Frisse Scholen programma en circulair materiaalgebruik: van de toepassing van duurzame interieurmaterialen tot een door ons team ontwikkelde remontabele constructie. Alle gebouwen zijn uiteraard volledig flexibel indeelbaar zodat ze met het veranderende onderwijs mee kunnen veranderen.  Het plan is in nauwe co-design samenwerking met gebruikers en gemeente gemaakt, in een serie intensieve workshops. Ons integrale ontwerpteam voor Campus Lelystad bestond naast Ector Hoogstad Architecten uit FELIXX (landschapsontwerp), ICS Adviseurs (PvE), IMd (constructie), Valstar Simonis (installaties), DGMR (bouwfysica en duurzaamheid) en Kamphuis Schaufeli (bouwkostenbewaking).

U bent hier

Het Hyperion Lyceum op Overhoeks is nu al de meest eigenzinnige en uitdagende school van Nederland »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Het nieuwe Da Vinci College is een stad in het klein
Een duurzame combinatie van hergebruik en nieuwbouw in Roosendaal.  »

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het voorlopig ontwerp goedgekeurd voor de Life Science cluster van de Faculteit Bètawetenschappen in het David de Wiedgebouw. »

De nieuwbouw voor het 13.000m² grote onderwijsgebouw R10 vormt samen met de nieuwe parkeergarage de eerste fase van de vernieuwde Rachelsmolen campus, waarbij het gebied wordt doorontwikkeld naar e »

In februari 2016 is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. »

Op 25 november 2015 onthulde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het definitief ontwerp van het Feringa gebouw, het nieuwe, indrukwekkende gebouw v »

Rotterdam

Het Hyperion lyceum is feestelijk geopend. »

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »