Masterplan UT Enschede

De Universiteit Twente dankt haar positieve imago voor een belangrijk deel aan de ligging op het fraaie oude landgoed Drienerlo. Door de omschakeling naar het internationale major/minorsysteem en toename van kennisintensieve bedrijvigheid waren aanpassingen nodig aan het 35 jaar oude gebouwenbestand en moest het grondgebruik worden herzien. Behalve renovatie was nieuwbouw nodig, met respect voor de bestaande bebouwing en landschappelijke waarden.

In een masterplan hebben we de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten vastgelegd: flexibel ruimtegebruik, inrichting voor gebruik door verschillende partijen, een gekoppeld gebouwenbestand en integratie van faciliteiten. Het masterplan versterkt de twee belangrijkste polen van de campus: het deel met woningen en voorzieningen dat Woon- en Leefcentrum wordt genoemd en het Onderwijs- en Onderzoekscentrum. Door de bebouwing in deze twee gebieden te concentreren, blijft het groene en parkachtige karakter van het oude landgoed behouden.

Het door ons ontworpen Carré en Nanolab vormen, samen met de bestaande gebouwen, een ensemble rondom het centrale Onderwijs & Onderzoeksplein. De bestaande Hal B, een oude constructie met historische betekenis die teruggaat tot de beginjaren van de universiteit is na renovatie de hoofdentree van het nieuwe complex geworden. Voor een goede ruimtelijke inpassing zijn de bestaande rooilijnen gerespecteerd en belangrijke landschappelijke elementen, zoals een oude landweg, in het plan opgenomen.

Masterplan UT, Drienerlolaan 5, Enschede
Opdracht 1998, Start bouw 2004
Bruto vloeroppervlak 84.800 m²

U bent hier

In het stationsgebied van Utrecht wordt nu volop gebouwd. »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

In februari 2016 is het zeer geavanceerde faculteitsgebouw voor Technische Natuurwetenschappen op de campus van de TU Delft opgeleverd. »

Op 25 november 2015 onthulde de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) het definitief ontwerp van het Feringa gebouw, het nieuwe, indrukwekkende gebouw v »

Pulse, een innovatief studielandschap midden op de campus, biedt de TU Delft ruimte voor eigentijdse vormen van onderwijs. »

Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven transformeerde Ector Hoogstad Architecten de historische W-hal, een van de oudste gebouwen op het terrein, tot een modern nieuw hoofdgebouw met »

Orion is het tweede centrale onderwijsgebouw op de campus van de Wageningen Universiteit. »

Rotterdam

De jury van de prestigieuze Architizer A+Awards heeft ons project Werelds grootste fietsenstalling geselecteerd als finalist! »

De oude station traverse is in raptempo aan het verdwijnen voor een groot verhoogd plein met daaronder onze fietsenstalling voor ruim 12.500 fietsen. »

Het ontwerp van de Zernikeborg, het nieuwe gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, is positief ontvangen door de welstand in Groningen. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »