Montessori College Nijmegen

De Beuk

Het behoud en de versterking van het groene karakter en de niveauverschillen van de locatie vormen de basis van het ontwerp voor het Montessori College Nijmegen. In reactie op de helling van de Kwakkenberg loopt het volume van beide nieuwe gebouwen trapsgewijs op van zuidwest naar noordoost, met dakterrassen en daktuinen op de zonbeschenen zuid- en westzijde en overstekken aan de noord- en oostzijde. Door het oplopende maaiveld is het mogelijk gebleken om het grootste deel van de benodigde parkeerplaatsen uit het zicht, op maaiveld, maar onder de begane grond van het westelijke gebouw te realiseren.
Om de cultuurhistorische waarde van het naastliggende kloostercomplex te behouden en de schaal van de omgeving niet te overstijgen, zijn de beide nieuwe gebouwen verschillend van vorm en zijn ze opgebouwd uit meerdere deelvolumes met een eigen materialisatie van hout, aluminium beplating en geëmailleerd glas. Zowel het hout als het aluminium zijn uitgevoerd als in breedte wisselende verticale stroken. Het MAVO/HAVO/VWO-gebouw heeft bronskleurige aluminium beplating en het VMBO-gebouw zilverkleurige beplating zodat beide gebouwen een herkenbare eigen identiteit hebben.
Het westelijk gelegen MAVO/HAVO/VWO-gebouw is in april 2014 opgeleverd. Het gebouw heeft een binnenstraat, die als centrale verkeerszone in de lengteas van het gebouw het ruimtelijk hart van het gebouw vormt. Door de gevarieerde vorm van de binnenstraat, met vides en dubbel hoge ruimten, wordt een veelheid aan ontmoetingsplekken gecreëerd. Het sociale hart is de amfitheatervormige aula, direct bij de hoofdentree en verbonden met de binnenstraat en de buitenruimte.
Het oostelijke gebouw voor de VMBO bovenbouw werd in 2015 opgeleverd. Dit gebouw heeft een centraal atrium met daaraan twee clusters met praktijk- en theorieruimten. Het praktijkonderwijs is zowel binnen als van buiten het gebouw zichtbaar en ervaarbaar. Een opgetilde dubbele sporthal vormt een groot deel van dit gebouwvolume.
Beide gebouwen voldoen aan ambitieuze duurzame eisen: de luchtkwaliteit voldoet aan het Frisse Scholen programma, het thermisch comfort wordt verzorgd door betonkernactivering en het energiegebruik wordt geminimaliseerd door toepassing van onder meer warmte en koude opslag in de bodem en een hybride ventilatiesysteem. Materiaalkeuzes zijn zorgvuldig afgewogen, zodat de onderhoudskosten op de lange termijn lager zijn. De nieuwe huisvesting heeft een gemiddelde GPR-score van 8.1.

U bent hier

Het Hyperion Lyceum op Overhoeks is nu al de meest eigenzinnige en uitdagende school van Nederland »

Om een kleinschalige leeromgeving te waarborgen voor de 3.800 VMBO, HAVO en VWO leerlingen van de nieuwe middelbaar-onderwijscampus, vroeg de gemeente om tenminste vier zelfstandige gebouwen van ma »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Het nieuwe Da Vinci College is een stad in het klein
Een duurzame combinatie van hergebruik en nieuwbouw in Roosendaal.  »

Deze unieke internationale trainingsfaciliteit voor de life science sector staat midden op het Leiden Bio Science Park en is gerealise »

Nederland kent een internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijk veld. »

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het voorlopig ontwerp goedgekeurd voor de Life Science cluster van de Faculteit Bètawetenschappen in het David de Wiedgebouw. »

Rotterdam

Het Hyperion lyceum is feestelijk geopend. »

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »