TNO-NITG Utrecht

Het gebouw van TNO-NITG is opvallend eenvoudig. De voorkeur van Jan Hoogstad voor een heldere oplossing gaat samen met zijn principes om samenhang van vorm en ruimte te bereiken. Zijn trefzekerheid is duidelijk te zien in dit gebouw, dat niet ingewikkelder is dan nodig: een platte doos van drie lagen, bestaande uit een net niet compleet carré rondom een overdekte binnenplaats. Een houten schoorsteen steekt boven het volume uit.

De gevel is opgetild en rust op schuin geplaatste stalen kolommen om zonder kruisverbanden voldoende stijfheid in de constructie te krijgen. De serre - belangrijk in het integrale klimaatconcept - is bepalend voor de atmosfeer in het gebouw en de kwaliteit van de ruimte; ze geeft de werkomgeving onmiskenbaar adem. Deze ruimte heeft twee vloerniveaus. Op maaiveldniveau ligt de entree met het publieke gedeelte. De hoofdtrap ontsluit het tweede, beveiligde niveau. Dit verhoogde deel beslaat drie kwadranten. Het dak van het kwadrant op de bibliotheek is geperforeerd met vijftig ronde lichtkoepels die het licht filteren en de serre intiemer en relatief beslotener maken. De andere twee kwadranten vormen een ruig landschap van stroken en platen ruwe natuursteen (in werkelijkheid een afvalprodukt), naar ontwerp van WEST 8, dat verwijst naar de geologie, het kennisgebied van de gebruikers. Rondom en over het rotslandschap bieden loopbruggen de medewerkers verschillende mogelijkheden om zich langs korte looplijnen efficiënt door het gebouw te bewegen.

TNO-NITG, Princetonlaan 6, Utrecht
Opdracht 1998, Start bouw 2001, Oplevering 2002
Bruto vloeroppervlak 15.915 m2

U bent hier

Aan de Willem Einthovenstraat in het Leidse Bio Science Park verrijst een nieuw lab/kantoorgebouw voor het Amerikaanse DuPont Industrial Biosciences. »

Nieuw Middelpunt op de Brightlands Chemelot Campus »

Deze unieke internationale trainingsfaciliteit voor de life science sector staat midden op het Leiden Bio Science Park en is gerealise »

Nederland kent een internationaal hoog aangeschreven wetenschappelijk veld. »

Aan de Nieuwe Uitleg in Den Haag transformeerde Ector Hoogstad Architecten het gebouw De Artillerie, een in historiserende stijl gebouwd kantoorcomplex uit de jaren negentig, tot het nieuwe hoofdbu »

Matrix Innovation Center biedt huisvesting en aanvullende diensten aan circa 105 (startende) bedrijven in de ICT, nieuwe media, life sciences, sustainable chemistry, high tech en andere organisatie »

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het voorlopig ontwerp goedgekeurd voor de Life Science cluster van de Faculteit Bètawetenschappen in het David de Wiedgebouw. »

Rotterdam

Na een spannende selectie met veel gegadigden, zijn we geselecteerd om de nieuwbouw van SRON, het Netherlands Institute for Space Research, op het »

Ector Hoogstad Architecten staat opnieuw op de 13de plaats van de Top 25 van meest productieve Nederlandse architecten. »

Volgende week vrijdag 27 januari bereiken we het hoogste punt van het Merletcollege in Cuijk. »

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »