Bouwtechniek

Continu grensverleggende bouwtechniek

We bevinden ons in een tijdperk van grote technologische versnelling. Dat fascineert ons enorm. Niet vanwege de techniek zelf (want techniek is geen doel op zich), maar door de mogelijkheden die ontstaan om voor opdrachtgevers en toekomstige gebruikers maximale architectonische kwaliteit te realiseren. Door technologische innovatie een grote rol in onze ontwerpen te laten spelen, is er steeds meer mogelijk en kunnen we efficiënter, duurzamer en slimmer bouwen aan dit ideaal.

Van oudsher heeft Ector Hoogstad Architecten een uitstekende reputatie als het gaat om de kwaliteit van de bouwtechnische uitwerking van onze ontwerpen. Onze voorstellen komen voort uit een combinatie van jarenlange ervaring en nieuw onderzoek. We streven op een ondogmatische manier naar efficiëntie, maakbaarheid en houdbaarheid. Zo kan het ook gebeuren dat zeer geavanceerde technologie hand in hand gaat met uitgesproken low-tech-oplossingen.

Vaak ontstaan innovaties in de projecten waar we aan werken. In andere gevallen zijn we zelf de motor voor onderzoek en ontwikkeling. Daarbij ontstaan inspirerende samenwerkingen met vertegenwoordigers van andere disciplines in de bouwkolom. Samen met opdrachtgevers, adviseurs, wetenschappers, uitvoerende partijen en producenten innitiëren we een nieuw proces of product. Met deze integrale benadering willen we inspelen op de veranderende ontwerphulpmiddelen, productiemethoden en de rollen in het bouwproces.

Zo onderzoeken we momenteel de unieke mogelijkheden van additive manufacturing, ofwel 3D printen. Dat heeft geleid tot een eerste toepassing in de vorm van een zonweringssysteem, dat door computational design volledig parametrisch geoptimaliseerd is. Een permanent onderzoeksthema is de techniek voor het maken van maximaal transparante glasgevels en de incorporatie van energieopwekking. Veelbelovend zijn de mogelijkheden die ontstaan tussen de koppeling van bouwtechniek en BIM-technologie: in de toekomst is onze gebouwde omgeving volledig geïntegreerd met het Internet of Things.

U bent hier

Rotterdam

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »