Waardecreatie

Van kostenbeheersing naar waardecreatie

Het scheppen van maximale waarde – het optimaliseren van de verhouding tussen kwaliteit en kosten – is de uitdaging van elke ontwerpproces. Ector Hoogstad Architecten excelleert daarin. Door slim te ontwerpen realiseren we binnen elk budget maximale kwaliteit in de vorm van functionaliteit, gezondheid, duurzaamheid, flexibiliteit, soliditeit, ruimtelijkheid en schoonheid. Anderzijds beperken we de levensduurkosten, onder meer door energiekosten te minimaliseren.

De tijd waarin de focus op initiële kosten lag, is gelukkig voorbij. Actuele ontwikkelingen zoals geïntegreerde contracten en de circulaire economie vragen tenslotte om een meer integrale benadering vanuit een lange-termijn-perspectief. Die bredere blik bespaart in alle gevallen veel kosten en verhoogt de kwaliteit aanzienlijk. Dat is een bijzonder positieve ontwikkeling en daar dragen we graag aan bij.

We werken met scenario’s om onze opdrachtgevers op een heldere en overzichtelijke manier te betrekken bij ontwerpkeuzes en de financiële consequenties daarvan. Om de wisselwerking van ontwerpkeuzen op levenscycluskosten te visualiseren gebruiken we BIM. We starten daarbij vanuit een handige Top 10 van ontwerpoverwegingen met de grootste impact op de levenscycluskosten. Een selectietool voor kostenbewuste en duurzame materiaalkeuze helpt bij het afwegen van kwalitatieve aspecten tegen levenscycluskosten en schaduwkosten. En met een inventarisatie van gezondheidseffecten brengen we maatregelen in kaart die zichzelf terugverdienen door ziekteverzuim te verlagen en productiviteit te verhogen.

Behalve productiviteitverhogend heeft een inspirerende omgeving nog veel meer betekenis voor een gemeenschap of organisaties. De creativiteit wordt erdoor geprikkeld en mensen komen makkelijker tot elkaar. In de (her-)vorming van een cultuur is architectuur een uitstekend instrument. Daarnaast is een gebouw een visitekaartje. een sterk communicatiemiddel waarmee aandacht kan worden gewekt en betekenis of waarden kunnen worden overgebracht. Ook voor die aspecten hebben we nadrukkelijk aandacht. Onze ontwerpen creëren dus op alle vlakken waarde: belevingswaarde, marketingwaarde en toekomstwaarde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EHA Expertisegroep Waardecreatie, contactpersoon Koen Klijn (k.klijn@ectorhoogstad.com)

U bent hier

Rotterdam

Contact

Ector Hoogstad Architecten

Hofplein 20, 24e verdieping
3032 AC Rotterdam
Postbus 818
3000 AV Rotterdam

T 010 440 21 21
E info@ectorhoogstad.com »