Architectuur voor vooruitgang

Afbeelding
Viosn text - RUG Feringa

De wil om bij te dragen aan vooruitgang is de drijvende kracht achter de architectuur van Ector Hoogstad Architecten. De roots van ons bureau gaan terug tot de Rotterdamse Wederopbouw. Hier komen onze no-nonsense mentaliteit en onze voorkeur voor rationele, praktische oplossingen vandaan. Net als onze liefde voor de poëzie van helderheid, ruimtelijkheid, transparantie en mooie materialen. Ook zullen we altijd rasoptimisten blijven met een vast geloof in vooruitgang.

Antwoorden op de vragen van nu
Met die blik kijken we naar de uitdagingen in de wereld van vandaag. Hoe beperken we klimaatverandering en leren we leven met de nu al onvermijdelijke gevolgen ervan? Wat betekent de circulaire economie voor ons toekomstige dagelijks leven? Hoe grijpen we de fantastische nieuwe kansen van digitalisering en ontsnappen we aan de schaduwkanten? Voor het vinden van antwoorden op al deze urgente vragen is het ontwikkelen en delen van kennis essentieel. Kennis is de sleutel tot vooruitgang.

Architectuur voor de kenniseconomie
EHA richt zich daarom uit overtuiging op architectuur voor de kenniseconomie. Dat varieert van primair tot universitair onderwijs en van wetenschappelijke onderzoeksinstituten tot campussen voor grootschalige kennis- en innovatie-ecosystemen. Voor al deze verschillende soorten kennisgemeenschappen ontwerpen we aantrekkelijke, specifieke omgevingen die talent laten floreren. Onze gebouwen bieden ideale omstandigheden voor ontmoeting, samenwerking en creativiteit. Architectuur speelt hierin een essentiële rol als katalysator én als bron van inspiratie.

Afbeelding
Utrecht canopy Petra Appelhof
Als architect ben ik optimist en wereldverbeteraar. Ik wil de wereld mooier en beter maken omdat ik er vast in geloof dat het kán. Die energie brengt ons team mee in elk project en elke samenwerking.
Joost Ector, partner Ector Hoogstad Architecten
Afbeelding
IMd - Visiepagina

Ruimte waar toekomst wordt gemaakt
Die inspiratie ervaar je in het gebouw dat we voor SRON ontwierpen, waar in efficiënte state-of-the-art laboratoria fundamenteel onderzoek wordt verricht naar het heelal en de aarde. Of in ons ontwerp voor de grootste fietsenstalling ter wereld, waarmee we nieuwe standaarden zetten voor groene mobiliteit. In verzamelgebouw Matrix VII, waar ARCNL de wetenschappelijke basis legt voor de technologie van chipmachinefabrikant ASML. Voor het Hyperion Lyceum maakten we juist een heel eigenzinnig gebouw dat de leerlingen helpt om nieuwsgierige en empathische wereldburgers te worden. En ook het Groningse universiteitscomplex waar Nobelprijswinnaar Ben Feringa straks zijn baanbrekende onderzoek naar nanomotoren verricht werd door ons ontworpen.

Vooroplopen in vakmanschap
Zelf verleggen we ook voortdurend onze grenzen. We willen uitblinken door steeds voorop te lopen in het ontwerpen van functionele, gebruiksvriendelijke en gezonde omgevingen. In onze projecten ontwikkelen we nieuwe digitale ontwerpmethodieken, vooruitstrevende bouwtechniek en innovatieve circulaire concepten voor energie en materiaaltoepassing. Maar wat ons betreft is een goed gebouw méér dan een geoliede machine. Architectuur is gebruikskunst, die ook met schoonheid en zeggingskracht waarde toevoegt aan de levens van de mensen voor wie we ontwerpen. We voelen daarbij een grote verbondenheid met de tradities van ons vak, en tegelijkertijd wordt onze creativiteit geprikkeld door alles wat nieuw en verrassend is in cultuur, maatschappij, politiek en wetenschap.

Afbeelding
Matrix VII 4 - Bart van Hoek
Afbeelding
Vision text- Koningsberger - Petra Appelhof

Ontwerpen is elkaar verder brengen
De dialoog met toekomstige gebruikers, opdrachtgever en ontwerppartners staat centraal in onze manier van werken. We benaderen het ontwerpproces als een open innovatiesysteem waarvan methodieken als living labs en customer journey mapping een integraal onderdeel vormen. Onze opdrachtgevers dagen we uit om daarbij ook hun eigen processen kritisch te ondervragen en te optimaliseren. Wij zorgen ervoor dat alle input samenkomt in een synergetisch ontwerp. Geeft niet als het soms ingewikkeld wordt; dat vinden we juist extra uitdagend.

Vooruitgang sinds 1959
Ons bureau werd in 1959 opgericht door Jan Hoogstad, die net na de Tweede Wereldoorlog het vak leerde van grootheden als Maaskant en Van Tijen. De huidige partners zijn Joost Ector, Koen Klijn, Gijs Weijnen en Chris Arts. Zij leiden een internationaal team van architecten, duurzaamheidsexperts, bouwtechnici en procesmanagers. Samen zijn we in staat om elke project van eerste idee tot en met oplevering succesvol uit te voeren. Dat kan binnen een traditionele opdracht, maar zeker ook in een andere projectorganisatievormen en zelfs met EHA in de rol van total engineer.

Afbeelding
Metaforum - Petra Appelhof
Externe video URL