Een hightech campus op zich
Afbeelding
Physics DO 2 Birdseye

Physics, TU Delft

Een paar jaar geleden betrok een deel van de faculteit Applied Physics van de Technische Universiteit Delft een nieuw, door Ector Hoogstad Architecten ontworpen gebouw aan de zuidzijde van de stad. Inmiddels ontwikkelt dit gebied zich snel tot de ‘campus zuid’ van de universiteit, en worden ook de resterende onderdelen van de faculteit hierheen verplaatst. EHA werd opnieuw geselecteerd voor dit project, dat de korte en krachtige naam ‘Physics’ meekreeg. Het definitieve ontwerp is onlangs afgerond.

Afbeelding
Physics DO East

Project details

Naam Physics
Opdrachtgever TU Delft
Locatie TU Delft Campus Zuid 
Status Oplevering Q4 2026

Credits

Architect Ector Hoogstad Architecten
Adviseur bouwkosten IGG
Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek 
Bouwfysica, brandveiligheid en akoustiek RHDVH
Constructiemanagement Aronsohn Management 
Installatie adviseur RHDHV 
Labinrichting Deerns
Trillingen en EMC Peutz

Bedriegelijk eenvoudig
Het programma voor Physics laat zich enerzijds makkelijk omschrijven: het gaat om laboratoria, practicumonderwijsruimten, kantoren en facilitaire voorzieningen (zoals werkplaatsen, expeditie en horeca). Toch doet die indeling geen recht aan de complexiteit van de opgave. Het gaat hier om een aantal van de meest specialistische labs van de faculteit, die moeten voldoen aan de allerstrengste eisen op het gebied van trillingen, elektromagnetische straling, stof en temperatuurstabiliteit. Logisch, want de faculteit Applied Science verricht baanbrekend onderzoek op het vlak van kwantummechanica en nanotechnologie.

De sleutel tot een opgave als deze is een zeer nauwgezette analyse van zowel programma als stedenbouwkundige context. Wat dat laatste betreft is de uitdrukkelijke ambitie om met Physics een gebouw te realiseren dat een sterke impuls geeft aan de campus, zowel in de programmering van de plint als in de architectonische expressie. Daarnaast spelen er onzichtbare omgevingsfactoren; de invloeden van bijvoorbeeld grondwatergolven en infrastructuur tot in de verre omtrek van het gebouw spelen mee in de afwegingen rondom de situering van de diverse labs.

Afbeelding
Physics DO 5 Staircase

Verschillende werelden
Het ontwerp stapelt vier ‘werelden’, ieder met een eigen sfeer, op elkaar. Het laboratoriumprogramma vereist een situering op maaiveldniveau. Door om de labs heen verkeersruimte te maken kan de plint van het gebouw grotendeels transparant blijven, zodat we gebruikers en voorbijgangers een blik te gunnen op de vaak spectaculair ogende proefopstellingen. Het onderwijsprogramma is op de eerste verdieping gesitueerd rondom levendige onderwijspleinen. Deze dynamische onderwijswereld krijgt rondom een daktuin, die buiten studeren mogelijk maakt en uitnodigt tot een inspirerend gesprek of contemplatie tijdens een ‘blokje om’. Trappartijen verbinden de daktuin met de campus en bieden de mogelijkheid om het gebouw ook op de eerste verdieping binnen te gaan.

EHA heeft een inherente drive om te begrijpen wat natuurkundigen in Delft doen en willen gaan doen, en steekt daar veel energie in. Zo bouwen wij samen aan een aantrekkelijk, toekomstbestendig gebouw voor toponderzoek en –onderwijs in Delft.
Paulien Herder, decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft
Afbeelding
Physics DO 7 Study Hall

Orientatie op de zon
De tweede verdieping, die dramatisch uitkraagt over de eerste, bevat kantoren. Hier realiseren we een uitgesproken diverse werkomgeving met verschillende werkplekconcepten. Een viertal patio’s, waarvan de vloeren op verschillende niveaus gelegen zijn, voorziet het inwendige van het gebouw van daglicht en uitzicht op groen. Het gebouw wordt bekroond door verschillende volumes met alle benodigde gebouwinstallaties. Zowel de daken als de daartoe gunstig georiënteerde gevelvlakken worden voorzien van PV-cellen voor energieopwekking. Doel is het bereiken van BREEAM Excellent; een behoorlijk ambitieuze doelstelling voor een labgebouw als dit

Co-design
Het ontwerp is tot stand gekomen na zeer uitvoerige consultaties met alle direct betrokkenen. In intensieve workshopsessies rondom een veelheid aan relevante thema’s, van trillingen tot flexibiliteit, is met toekomstige gebruikers gezocht naar bruikbare principeoplossingen. Zo is een ontwerp tot stand gekomen dat een optimale vertaling vormt van de eisen en wensen voor de nabije toekomst, maar bovendien de vrijheid biedt om het gebouw op termijn aan te passen aan het onderzoek en onderwijs van de toekomst.

Afbeelding
Physics DO 2 Birdseye