Definitief ontwerp Physics afgerond!

Afbeelding
Physics DO 2 Birdseye

Het ontwerptraject voor Physics, onderdeel van de Faculteit TNW van de TU Delft, loopt goed op schema en inmiddels is het definitieve ontwerp (DO) afgerond. 

Physics wordt een avontuurlijk gebouw dat vier werelden letterlijk op elkaar stapelt. Op de begane grond bevinden zich hoogwaardige labs met zeer strenge eisen rondom trillingen, elektromagnetische straling en andere omgevingscondities. De eerste verdieping biedt plaats aan onderwijsvoorzieningen met rondom een openbaar toegankelijke daktuin als voortzetting van de campus. De tweede verdieping bevat alle kantoren en overlegplekken. De enorme installatieruimten zijn rondom bekleed met pv-panelen en maken van het dak een mini-energiecentrale.

De komende jaren wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering van de TU Delft Campus. Eén van de ontwikkelingen hierin is nieuwbouw van het gebouw Physics, ter vervanging van huisvesting voor de afdelingen van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) die in gebouw 22 gevestigd zijn. Naast state-of-the-art laboratoria en onderwijsfaciliteiten, zal er een toekomstbestendige kantooromgeving gerealiseerd worden. Gebruikers van het nieuwe gebouw worden studenten, onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel en bezoekers uit het bedrijfsleven.

Als alles goed gaat kan het nieuwe Physics-gebouw naar verwachting in 2026-2027 in gebruik worden genomen.

Voor dit project werken we samen met Aronsohn, Pieters Bouwtechniek, Royal Haskoning DHV en Peutz.

We zullen regelmatig updates én beelden over dit project delen op onze projectpagina. Voor meer informatie kunt u ook hier kijken. 

Afbeelding
Physics DO East