Stadcampus voor beroeps- onderwijs
Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 01

MBO Utrecht, Utrecht

Aan de Utrechtse Australiëlaan wordt al meer dan 40 jaar beroepsonderwijs gegeven. In een verzameling van gebouwen uit diverse tijdperken worden jaarlijks 5.000 studenten opgeleid tot de engineers, verpleegkundigen, onderwijsassistenten en marketing professionals van morgen. Om hen ook in de toekomst passend onderwijs te kunnen bieden werd onlangs de hele strip op de schop genomen. Met een combinatie van renovatie en nieuwbouw transformeerde Ector Hoogstad Architecten de locatie tot een moderne duurzame stadscampus waarin het geheel meer is dan de som der delen.

Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 10

Naam Onderwijsboulevard MBO Utrecht
Opdrachtgever MBO Utrecht
Locatie Utrecht
Status Opgeleverd 2023

Credits

Architect Ector Hoogstad Architects
Aannemer Dura Vermeer 
Constructie Pieters Bouwtechniek
Installaties en bouwfysica Merosch

Fotografie Petra Appelhof

Drie bestaande gebouwen uit de jaren ’60, ’80 en ’90 zijn aangevuld en aaneengeregen tot één stedelijke campus. Een 150m lange, overdekte binnenstraat verbindt de gebouwdelen met elkaar en met de omgeving. Doordat de nieuwe hoofdentree zowel via de straat als het park benadert kan worden loopt de publieke ruimte naadloos door en fungeert de binnenstraat als nieuwe publieke passage. De binnenstraat zélf is ook verblijfsgebied met centrale voorzieningen zoals de ontvangst, restaurant, koffiecorners, multifunctionele theaterzaal en studieplekken. De tribunetrap aan de entreehal leent zich naast gebruik tijdens pauzes ook goed voor presentaties, diploma-uitreikingen en ontvangsten.

In een serie co-design workshops betrokken we de studenten en medewerkers actief bij het ontwerpproces. Zo kreeg elke opleiding haar eigen, herkenbare en kleinschalige leeromgeving met een eigen ‘entree’ aan de gezamenlijke binnenstraat. Verwante opleidingen zijn zo geplaatst dat maximale synergie kan ontstaan. De verschillende praktijkruimten geven het gebouw een levendige sfeer, van de oefenkeukens en spelzaal, via ICT-lab, robotica-lab en eventlab, tot de booths en oefenruimten van de Herman Brood Academie. De generieke onderwijsruimten in alle bouwdelen worden flexibel door alle opleidingen gebruikt, waardoor de bezetting optimaal is.

Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 14
Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 02

De stadscampus is gezond: nieuwe installaties realiseren een uitstekend binnenklimaat, grote ramen zorgen voor veel daglicht en uitzicht, natuurlijke materialen en levend groen stimuleren het welbevinden. Door de directe verbinding met het park wordt beweging gestimuleerd. Het complex is natuurinclusief en klimaatadaptief ingepast: de monumentale bomen op het terrein zijn behouden en de tuin is zo groen mogelijk uitgevoerd, met minimale verharding en veel zitmogelijkheden in de vorm van picknick tafels.

Het ontwerp is gemaakt volgens EHA’s circulaire stappenplan waardoor de whole life carbon is geminimaliseerd. Bestaande bouwdelen – zoals de door Le Corbusier geïnspireerde MTS uit 1963 van W. Ingwersen - zijn zoveel mogelijk hergebruikt en nieuwe bouwdelen zijn op de bestaande fundering losmaakbaar gedetailleerd mét zoveel mogelijk hergebruikt materiaal. Zo werden voor de nieuwe binnenwanden oude gipsplaten hergebruikt en bekleedt de oude parketvloer nu de nieuwe tribunetrap. De nieuwe volledig houten gevels zetten een nieuwe standaard voor stedelijke architectuurtaal.

Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 13
Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 04

Het ontwerp is in een bouwteam met de uitvoerende partijen gemaakt en gefaseerd gerealiseerd, terwijl grote delen van het complex in gebruik bleven. Om de studenten ook tijdens de uitvoeringsfasen ongestoord onderwijs te bieden werden zorgvuldige maatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen en overlast te minimaliseren.

Het resultaat is een bruisend en activerend gebouw waarin alle gebruikersgroepen hun ‘eigen’ kleinschalige en veilige leeromgeving hebben en tegelijk deel uit maken van de stadscampus.

Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 15
Afbeelding
MBO Utrecht - Petra Appelhof - 01