Goedkeuring Voorlopig Ontwerp Physics

Afbeelding
Physics spread

De TU Delft Campus wordt een steeds levendigere omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. De nieuwe huisvesting van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW, gebouw 22) is onderdeel van deze doorontwikkeling. Ector Hoogstad Architecten werd geselecteerd voor dit project dat de krachtige naam Physics meekreeg.

Gebruikers van het nieuwe gebouw worden studenten, onderzoekers, docenten, ondersteunend personeel en bezoekers uit het bedrijfsleven. Het programma laat zich dan ook aan de ene kant makkelijk omschrijven: practicumonderwijsruimten, kantoren, facilitaire voorzieningen en een aantal state-of-the-art laboratoria. De zeer strenge eisen op het gebied van trillingen, elektromagnetische straling, stof en temperatuurstabiliteit maken de architectonische opgave al een stuk ingewikkelder.

Daarnaast spelen er onzichtbare omgevingsfactoren; de invloeden van bijvoorbeeld grondwatergolven en infrastructuur tot in de verre omtrek van het gebouw spelen mee in de afwegingen rondom de situering van de diverse labs.

Een zeer nauwgezette analyse van zowel het programma als de stedenbouwkundige context was de sleutel om met Physics een gebouw te realiseren dat zowel een sterke impuls geeft aan de campus als ontmoeten, kennisuitwisseling en creativiteit stimuleert.

Het voorlopige ontwerp werd maandag 14 maart officieel bekend gemaakt. Met de goedkeuring van het voorlopig ontwerp is de TU Delft weer een stap dichterbij de vernieuwing van de campus, waar ook verduurzaming een grote rol in speelt. De TU Delft ambieert een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.

Lees hier meer over Physics.

EHA heeft een inherente drive om te begrijpen wat natuurkundigen in Delft doen en willen gaan doen, en steekt daar veel energie in. Zo bouwen wij samen aan een aantrekkelijk, toekomstbestendig gebouw voor toponderzoek en –onderwijs in Delft.
Paulien Herder, decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft