'Het ChemTech Centre zorgt ervoor dat OPCW de snelle ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie bij kan houden. Ook kunnen hier experts worden opgeleid van de lidstaten die deel uitmaken van de organisatie.
Fernando Arias Director-General OPCW
Une cathedrale pour la bicyclette.
Website Tour de France 2015