Ik heb EHA leren kennen als een plezierige samenwerkingspartner: deskundig, concreet, punctueel en een sterk ontwikkeld empathisch vermogen om creatief aan te sluiten op onze wensen en ideeën.
Wilfred Nep, Directeur Het Streek Lyceum
EHA heeft een inherente drive om te begrijpen wat natuurkundigen in Delft doen en willen gaan doen, en steekt daar veel energie in. Zo bouwen wij samen aan een aantrekkelijk, toekomstbestendig gebouw voor toponderzoek en –onderwijs in Delft.
Paulien Herder, decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen, TU Delft
Maak van universiteiten speeltuinen voor de jeugd.
Ben Feringa, laureaat Nobelprijs voor Scheikunde 2016
De stad Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam delen een lange geschiedenis, waarin wetenschap, stedenbouw en voorstellingsvermogen een centrale plek innemen. Die geschiedenis startte hier, in het Universiteitskwartier.
Femke Halsema, burgemeester Amsterdam