Projecten

Ector Hoogstad Architecten staan open minded in het ontwerpproces. Zij komen met goede ontwerpvoorstellen die passen binnen de omgeving en respectvol omgaan met de monumentaliteit van bestaande gebouwen.
Simone van den Brink, huisvestingsmanager Universiteit van Amsterdam
De stad Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam delen een lange geschiedenis, waarin wetenschap, stedenbouw en voorstellingsvermogen een centrale plek innemen. Die geschiedenis startte hier, in het Universiteitskwartier.
Femke Halsema, burgemeester Amsterdam
Alles klopt aan het nieuwe hoofdgebouw van de TU Eindhoven. En dat is een geweldige prestatie.
Kirsten Hannema, De Volkskrant
'Het ChemTech Centre zorgt ervoor dat OPCW de snelle ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie bij kan houden. Ook kunnen hier experts worden opgeleid van de lidstaten die deel uitmaken van de organisatie.
Fernando Arias Director-General OPCW